1

Wielu użytkowników spotkało się z sytuacją, że nazwa ich konta Windows 10 jest wyświetlana na ekranie startowym systemu. Wynika to z tego, że Windows 10 przypisuje identyfikatory w postaci nazwy do prawie wszystkiego w systemie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zmienić nazwę użytkownika Windows 10, to zapraszam do lektury. Nazwa użytkownika, komputera lub grup roboczych – wszystko to ma określoną unikalną nazwę, która służy do szybkiej identyfikacji urządzenia. Dlatego podczas uruchamiania wyświetlana jest nazwa, która została nadana podczas instalacji systemu operacyjnego na komputerze.

 

Istnieje wiele powodów, dla których właściciel chce zmienić nazwę konta w systemie Windows 10. Na przykład nazwa konta może zostać podana nieprawidłowo lub z błędem czy też literówką, czasami użytkownicy chcą ukryć swoje prawdziwe dane, jeśli kilka osób korzysta z komputera jednocześnie. W tym artykule opisano kilka szybkich sposobów na zmiany nazwy konta w systemie Windows 10, która jest wyświetlana nie tylko w samym systemie, ale także podczas uruchamiania systemu operacyjnego.

Pierwszy sposób na to jak zmienić nazwę użytkownika Windows 10. Utwórz nowe konto

Pierwszym sposobem zmiany nazwy użytkownika w Windows 10 jest utworzenie nowego konta. W skrócie proces ten można opisać następująco: utworzenie nowego konta, wyznaczenie tego konta jako administratora, przełączenie na nowe konto, usunięcie starego konta z niewłaściwą nazwą.

Aby zmienić nazwę w ten sposób, wystarczy wykonać czynności opisane poniżej:

Sposób pierwszy na to jak zmienić nazwę użytkownika Windows 10.

Krok 1. Otwórz menu „START” i kliknij lewym przyciskiem myszy małe zdjęcie z sylwetką osoby, a następnie wybierz „Zmień ustawienia konta”, jak pokazano na zrzucie ekranu poniżej:

Jak zmienić nazwę użytkownika Windows 10

Krok 2. W oknie, które zostanie otwarte, w lewej kolumnie kliknij wiersz „Rodzina i inne osoby”, a następnie wybierz opcję dodania użytkownika.

Krok 3. Następnie wypełnij dane w polach i powiąż konto Microsoft. Jeśli użytkownik nie chce wyświetlać informacji o sobie, konieczne jest wybranie elementu „Nie mam informacji logowania tej osoby”, a następnie wybrać następujący element „Dodaj użytkownika bez konta Microsoft.

Krok 4. Po wykonaniu powyższych kroków przejdź do standardowego okna, w którym musisz wpisać informacje o nowym użytkowniku, a także hasło i inne informacje. Wypełniamy wszystkie pola niezbędnymi danymi i zapamiętujemy hasło.

Krok 5. Nowe konto zostało utworzone. Teraz należy mu przyznać uprawnienia administratora komputera. Po wykonaniu kroku 5 automatycznie przechodzimy do okna ustawień, w którym na karcie „Rodzina i inne osoby” musisz znaleźć nowe konto i kliknąć przycisk „Zmień typ konta”.

Krok 6. W oknie, które zostanie otwarte, po prostu otwórz „Typ konta” i zamień go na „Administrator”.

Krok 7. Teraz nowe konto ma uprawnienia administratora. Wystarczy usunąć stare konto i użyć nowego.

Ten sposób zmiany nazwy konta pozwoli nie tylko zmienić samą nazwę, ale także zmienić nazwę folderu użytkownika, który jest automatycznie tworzony przez system.

Zmień nazwę konta w panelu sterowania

Ważne: ta metoda pozwoli ci zmienić nazwę konta, ale nie zmieni nazwy folderu utworzonego przez system.

Krok 1. Otwórz panel sterowania i wybierz element „Zmień typ konta”.

Krok 2. Wybierz konto, które chcesz zmienić.

Krok 3. Przejdź do elementu „Zmień nazwę konta” i wprowadź nową nazwę w oknie, które zostanie otwarte.

Po kliknięciu przycisku Zmień nazwę nazwa konta zostanie zmieniona.

Jak zmienić nazwę użytkownika Windows 10 za pomocą menedżera kont użytkowników?

Krok 1. Naciśnij przycisk Start i wybierz funkcję „Uruchom”.

Krok 2. W oknie, które się pojawi, poszukaj linii i napisz tam następujące polecenie netplwiz . Po naciśnięciu przycisku OK.

Krok 3. W wyświetlonym oknie wybierz żądanego użytkownika, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

Krok 4. W oknie, które zostanie otwarte, będą pola do zmiany nazwy konta. Wypełnij pola i kliknij OK.

 

Teraz już wiesz jak zmienić nazwę użytkownika w Windows 10.

 

O system Windows też musimy odpowiednio dbać. Co pewien czas dobrze jest wykonać konserwacje lub czyszczenie systemu windows 7.Zmiana nazwy użytkownika w innych systemach i aplikacjach:


Jak zmienić nazwę użytkownika w Windows 7.