Najprostszym sposobem na usunięcie wygaszacza ekranu z systemu Windows 7 jest panel „Programy i funkcje”, ale zadziała to tylko wtedy, gdy wygaszacz ekranu zostanie automatycznie zainstalowany przez program instalacyjny (czasami nazywany „kreatorem instalacji”).

Jeśli zainstalowałeś wygaszacz ekranu, ręcznie kopiując plik wygaszacza ekranu do folderu Windows, musisz ręcznie usunąć ten plik, aby „odinstalować” wygaszacz ekranu.

Ta strona pomocy przeprowadzi Cię przez obie metody usuwania wygaszacza ekranu.

Deinstalacja za pomocą panelu „Programy i funkcje”

Odinstalowując wygaszacz ekranu (lub dowolną inną aplikację) z komputera za pomocą panelu „Programy i funkcje”, możesz mieć pewność, że wszystkie pliki i ustawienia skopiowane na komputer podczas instalacji programu zostaną teraz również całkowicie usunięte.

Otwórz Panel sterowania

Najpierw otwórz Panel sterowania, klikając przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierając link „Panel sterowania”, jak pokazano poniżej.

Menu Start systemu Windows 7 z podświetlonym Panelem sterowania

Otwórz panel „Programy i funkcje”

Następnie zlokalizuj nagłówek „Programy” w Panelu sterowania (zwykle w lewym dolnym rogu wszystkich opcji) i kliknij link „Odinstaluj program” znajdujący się tuż pod nim.

Panel sterowania w systemie Windows 7 z podświetloną opcją „Programy”

Odinstaluj wygaszacz ekranu

Panel „Programy i funkcje” zawiera listę wszystkich aplikacji aktualnie zainstalowanych w systemie Windows 7, w tym wygaszaczy ekranu zainstalowanych za pomocą programu instalacyjnego.

Znajdź nazwę wygaszacza ekranu, który chcesz usunąć, kliknij go raz, a następnie kliknij przycisk „Odinstaluj” tuż nad listą programów, aby uruchomić program odinstalowujący.

Panel Programy i funkcje w systemie Windows 7

Teraz postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć usuwanie wygaszacza ekranu.

Jeśli deinstalator zakończy się pomyślnie, oznacza to, że wygaszacz ekranu został usunięty z systemu Windows 7 w najlepszy możliwy sposób. Jeśli odinstalowanie nie powiodło się lub wygaszacza ekranu nie ma na liście programów, wykonaj poniższe kroki ręcznego usuwania.

Ręczne usuwanie za pomocą Eksploratora plików

Ilekroć otwierasz panel Ustawienia wygaszacza ekranu w celu zmiany, podglądu lub konfiguracji wygaszacza ekranu, system Windows przeszukuje kilka folderów na dysku twardym komputera w poszukiwaniu plików o typie pliku „Wygaszacz ekranu” (tj. Z rozszerzeniem .scr ).

Ręcznie usuwając plik wygaszacza ekranu z tych folderów, skutecznie odinstalowujesz wygaszacz ekranu i nie będzie on już wyświetlany na liście innych wygaszaczy ekranu w panelu Ustawienia wygaszacza ekranu. Jeśli jakiekolwiek inne pliki (takie jak pliki konfiguracyjne lub obrazy użyte w wygaszaczu ekranu) zostały skopiowane na komputer wraz z wygaszaczem ekranu, mogą zostać pozostawione po ręcznym usunięciu pliku wygaszacza ekranu. Nie jest to jednak szkodliwe.

Otwórz Eksplorator plików

Usunięcie pliku jest najłatwiejsze za pomocą Eksploratora plików. Aby uzyskać dostęp do Eksploratora plików, kliknij przycisk menu Start w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij „Komputer”.

Menu Start w systemie Windows 7 z podświetlonym linkiem Komputer

Otwórz folder Windows

W Eksploratorze plików upewnij się, że „Komputer” jest zaznaczony na lewym pasku bocznym, a następnie kliknij dwukrotnie dysk C:. Spowoduje to wyświetlenie listy plików i folderów znajdujących się na dysku twardym, na którym jest zainstalowany system Windows 7. Kliknij dwukrotnie folder „Windows”, aby go otworzyć.

Lista plików i folderów na dysku C w Eksploratorze plików w systemie Windows 7

Usuń plik wygaszacza ekranu

Plik wygaszacza ekranu należący do wygaszacza ekranu, który chcesz usunąć, może znajdować się w tym folderze „Windows” lub w podfolderach „System32” i „SysWOW64”. Jeśli nie możesz znaleźć pliku w folderze „Windows”, sprawdź, czy możesz go zlokalizować w tych podfolderach.

Po znalezieniu pliku kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Usuń”. Zostanie przeniesiony do Kosza, abyś mógł go stamtąd odzyskać (o ile go nie opróżniłeś), jeśli zajdzie taka potrzeba.

Usuwanie pliku w Eksploratorze plików w systemie Windows 7

Po usunięciu pliku wygaszacz ekranu (w tym przypadku: „Pamięć Ronalda Reagana”) nie powinien się już wyświetlać w panelu Ustawienia wygaszacza ekranu.